Future Workplace var ett forum för debatt om hur, var och under vilka former vi alla vill arbeta i framtiden. Syftet med initiativet var att lyfta fram gränsöverskridande, inkluderande och innovativa idéer.

Latitud har i detta projekt levererat hemsidan, baserad på Future Workplaces logotype och grafiska formspråk. Hemsidan finns i två språkversioner, som lätt kan redigeras av Future Workplace själva. I verktyget administreras också ansökningarna till den stipendietävling som ingår i Future Workplace.

Future Workplace är numera nedlagt.

Leave a Comment