Idicura

Idicura Ledarutveckling AB har haft verksamhet i ett antal år, men i samband med en nyfokusering av företaget ville man vidareutveckla sin logotype och grafiska profil. Latitud har, baserat på den existerande symbolen, tagit fram ett formspråk som ger enhetlighet i alla delar. Förutom logotype och dokumentmall har också en hemsida lanserats.

Maria Richtnér på Idicura Ledarutveckling AB erbjuder ledarutveckling till företag och individer som vill påverka sin utveckling och förbättra sina resultat. För att nå tydliga resultat använder Maria coaching som ett verktyg.

Läs mer om Idicura på www.idicura.se »