Skärgårdsstiftelsen

Stiftelsen bildades för att förenkla för alla människor att kunna besöka skärgården, och en del i detta är att erbjuda lättillgänglig information om områdena. Drygt 35 områden är beskrivna med utförliga texter, vackra bilder, kartor och matnyttig besöksinformation. Beskrivningarna har kompletterats med en sökfunktion där du kan få tips om områden utifrån dina egna sökkriterier. Den omfattande hemsidan innehåller också information om stiftelsens övriga arbete.

Latitud har i detta projekt levererat design av hemsidan, projektledning och teknisk implementation.

Läs mer på www.skargardsstiftelsen.se »

Förändringskraft

Förändringskraft är ett projekt som syftar till att stimulera företagande inom vård, hälsa och omsorg. Genom lokala team ute i landet skall nya företagare utbildas och inspireras och därigenom bidra till större variation och mångfald i vårdbranschen. Projektet drivs av Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Jobs and Society / Nyföretagarcentrum och Swedbank, och är finansierat av regeringen.

Latitud har utvecklat den grafiska profilen, tagit fram visitkort och folder samt byggt en hemsida för projektet. Arbetet fortsätter nu med att utveckla ett utbildningsmaterial för deltagarna.

Läs mer om projektet på www.forandringskraft.se »