tidningen Entreprenörs hemsida kan du nu göra ett enkelt test för att se vilken typ av entreprenör du är. Forskare har identifierat sex olika typer av entreprenörer:

  • Professionell entreprenör
  • Serieentreprenör
  • Uppfinnarentreprenör
  • Livsstilsentreprenör
  • Arbetsstilsentreprenör
  • Uppstartarentreprenör

Jag gjorde testet och är tydligen serieentreprenör, och som sådan beskrivs man bland annat såhär:

Som personlighetsprofil skulle denna arketyp kunna beskrivas som en person som har en stark förmåga att se helheten i affären eller processerna. Han/hon bygger denna helhetssyn på en hög grad av känsla. Kombinerar att styra sina ingivelser och förmåga att se detaljer med entreprenörsarketyp professionelles förmåga till helhetssyn.

Tja, det stämmer kanske. Och om det blir en serieentreprenör av mig lär framtiden utvisa, men jag misstänker att Signerat inte är mitt sista företag i livet…

Vilken typ är du?

Leave a Comment