Vi fick svar, del 2

Som jag berättade sist gjorde vi två enkäter häromveckan. Förutom den vi skickade ut via mejl till våra kunder så hade vi en enkät ute på hemsidan. Syftet med den var att försöka hitta vilka hinder som finns för att genomföra köp, så att vi kan förenkla och därmed öka konverteringen.

Den här gången använde jag Polldaddy för att göra enkäten, efter tips från Fredrik Lennström. Även det ett verktyg som gjorde det lätt att både sätta ihop enkäten och integrera den på sajten – och dessutom var gratis i sin enklaste version.

Men om jag tyckte att förra enkäten var svår att tyda så var den här ännu svårare. Dels misstänker jag att frågorna inte var optimalt formulerade, men sen är det kanske också så att det är svårt att fråga om vad det är gör att folk inte gör något. Vi fick iallafall 90 svar i den här enkäten, så statistiskt är det tillräckligt stort för att analysera. Enkäten låg också på produktsidorna på sajten, så alla som svarade har surfat runt lite innan de svarade.

Fråga 1: Vad är du på SIGNERAT.se för att göra?
Först ville vi reda ut varför folk är hos oss, och hur stor del av våra besök som är våra formgivare. 10% uppgav att de var inne för att uppdatera sin butik, vilket var något högre än vad jag trodde. Möjligen är de mer benägna att svara på en enkät eftersom de är så engagerade i vår sajt, men det är svårt att veta. Flest var inne för att handla till sig själv (35%) och för att leta inspiration (32%). 23% uppgav att de skulle handla till någon annan.

Fråga 2: Har du eller kommer du att genomföra ett köp på SIGNERAT.se?
Här ville vi få en känsla för om de bara surfade runt för inspiration eller om det finns ett faktiskt intresse av att handla. Och det verkar så! 67% tänker handla, men en annan dag, 13% säger att de kommer genomföra ett köp, 12% har redan handlat och bara 7% säger nej. Det här tycker jag känns som positiva svar, här verkar det finnas en positiv upplevelse av Signerat. Här fanns också möjlighet till öppna svar, och även de var överväldigande positiva.

Fråga 3: Om du inte tänker handla, vilken är anledningen?
Det här var, ur mitt perspektiv, den viktigaste frågan. Det var här jag hoppades få någon känsla av inom vilket område vi har störst utrymme för förbättringar, men det var väldigt få svar på de konkreta alternativen. Istället svarade 86% att de kommer handla en annan gång. Vi fick totalt 11 svar med en förklaring till varför köpet inte genomfördes, vilket är för få svar att dra några egentliga slutsatser. De vanligaste svaren, med 3 vardera, var att de inte hittade en produkt de gillade, det var svårt att hitta på sajten och att produkterna var för dyra.

Sammanfattningsvis då. Det har varit nyttigt att göra de här enkäterna, även om jag hade hoppats på mer tydliga svar kring vad som kan förbättras. Men positiva svar är ju inte heller dumt, det är skönt att veta att våra kunder tycker om oss. Enkäter som skickas ut via e-post ger också ett snabbare svar med större antal svar, men då fångar man också en annan målgrupp, så metoden får avgöras av vad det är som ska undersökas.

Du som läser detta, vad drar du för slutsatser? Är det något som kan appliceras på din verksamhet? Eller har du gjort egna undersökningar och fått liknande eller helt andra svar?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *