Även om mina dagar ofta är fyllda till brädden med Signerat och Nordic Design Collective, så gör jag också en del andra uppdrag. En av mina kunder funderar nu över hela sin webb- och kommunikationsstrategi, och vi har haft en hel del spännande diskussioner om syfte, mål, vad besökarna vill ha och vad organisationen vill kommunicera.

Som ett stöd i det här arbetet så har jag tittat på lite siffror, för att basera strategin på mer än magkänsla, och jag blev återigen påmind om att det ju faktiskt är himla kul med siffror. Den här gången fick vi dessutom så väldigt tydliga svar, vilket är otroligt häftigt. Genom att titta på trafik och beteenden i Google Analytics fick vi en tydlig bild av vad besökarna på hemsidan eftersöker. När vi tittade på statistiken på Facebook-sidan och vilka inlägg besökarna interagerade med fick vi en helt annan bild! Det blev så tydligt att det är två olika målgrupper som besöker hemsidan och gillar på Facebook, och att man därför behöver anpassa sin kommunikation till de olika kanalerna.

Lägg sedan till en kort enkät via hemsidan, som kompletterade bilden ytterligare med lite mjukare frågor om vad de saknade och vad som kan förbättras. Den bekräftade vad vi såg i de andra siffrorna, men visade också på att den bild man har av sin kundgrupp faktiskt inte stämmer med verkligheten. Den bilden skaffade man sig för ganska många år sedan, och har sedan haft kvar det som en sanning även när omvärlden förändras. Jag tror att en del av svaren var riktiga ögonöppnare för kunden, och det ska bli riktigt spännande att jobba vidare med det här. Utmaningen blir nu att lyckas kombinera det besökarna vill ha med vad organisationen vill berätta, för att målen ska uppnås.

Det är så lätt att fastna i gamla sanningar och egna bilder av vem man är, vem kunden är och hur verkligheten ser ut. Men med väldigt enkla (och faktiskt också billiga) medel kan man ta reda på om det verkligen stämmer. Och med rätt karta och bild av verkligheten blir det ju så mycket enklare att navigera rätt och lyckas med det man tar för sig.

Leave a Comment