Case: Inte bara ett stick

Även om Latitud till den allra största delen är fokuserad på webb och e-handel så händer det att jag får tillfälle att göra andra typer av uppdrag också. Under våren och hösten 2011 hade jag glädjen att få jobba tillsammans med två eldsjälar och hjälpa dem att ta fram deras allra första bok.

Eldsjälarna är Gunnel Sandqvist och Riittaleena Korkeavuori Kvarnström, två leg. biomedicinska analytiker, som har arbetat mer än 20 år tillsammans med blodprovtagning på barn. De har föreläst mer än 120 gånger om blodprovtagning på barn, patientbemötande och preanalys både i Sverige och utomlands. Nu vill de sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra. Deras första bok är en förberedelsebok för barn, föräldrar och provtagare inför blodprovtagning. I boken kan man med autentiska bilder följa fem barn i olika åldrar under deras blodprovtagningar. Boken ”Inte bara ett stick” är formgiven av Latitud.

”Att vara barn och ungdom och bli stucken av nålar och lansetter för olika blodprovtagningar kan ibland vara en jobbig och orolig upplevelse” berättar de. ”Det väcker ofta starka känslor hos både barn och föräldrar och även hos provtagaren. Det är viktigt att hantera mötet mellan människor, minimera smärtan och ge tröst så att provtagningen och minnet av den blir en så positiv upplevelse som möjligt.”

Jag tycker det är fantastiskt att få jobba tillsammans med så passionerade människor, och jag är glad att jag har kunnat hjälpa dem att realisera en dröm.

Mer information om boken finns på www.intebaraettstick.se. Alla de underbara bilderna är tagna av fotograf Lena Hammar.

Eldsjälarna är Gunnel Sandqvist och Riittaleena Korkeavuori Kvarnström, två leg. biomedicinska analytiker, som har arbetat mer än 20 år
tillsammans med blodprovtagning på barn. De har föreläst mer än 120 gånger om blodprovtagning på barn, patientbemötande och preanalys både i Sverige och utomlands. Nu vill de sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra. Deras första bok är en förberedelsebok för barn, föräldrar och provtagare inför blodprovtagning. I boken kan man med autentiska bilder följa fem barn i olika åldrar under deras blodprovtagningar.

Case: Skärgårdsstiftelsen

Latitud har i flera år haft den stora glädjen att få arbeta med Skärgårdsstiftelsen, framförallt med deras webb. Under våren har ett stort arbete med att omstrukturera deras omfattande informationsarbete inletts och hemsidan är naturligtvis en del i detta. En ny grafisk profil som appliceras på alla trycksaker har tagits fram, och Latitud har anpassat denna till deras nuvarande hemsida.

Besök gärna www.skargardsstiftelsen.se och läs mer om det fantastiska arbete de gör i Stockholms skärgård. På hemsidan finns både gott om utflyktstips till sommaren och information om hur du kan stödja deras arbete på olika sätt.

 

Green Islands

Green Islands är ett samverkansprojekt mellan organisationer i Estland, Finland och Sverige och vill underlätta klimatarbetet i skärgården genom att ge förslag på åtgärder som kan bidra till ett mer hållbart ö-liv. Fokus ligger framförallt på nya lösningar kring avlopp-, energi- och sophanteringsfrågor.

Latitud fick uppdraget att ta fram en logotyp från projektet. Logotypen skulle kännas modern, ha en känsla av skärgård och öar samt knyta an till miljöarbete. Det var också viktigt med en stilren och mer akademisk känsla än den stil som ofta präglar den grafik som i övrigt används i skärgården men som då är riktad mot besöksnäringen. Resultatet blev en logotyp i moderna nyanser av grönt och blått, med en stilren text som ligger som en ö i ett blått hav. Den runda formen knyter också an till det kretslopp som projektet kommer jobba med.

Uppdraget går nu vidare med att ta fram en ny hemsida där projektets arbete kommer kunna följas.

Ny hemsida till weFix

weFix är ett företag med bred verksamhet inom besöksnäring och transport, bl a genomför de Stockholmsguidningar och arrangerar event på Fjäderholmarna. Redan 2006 började Latitud och weFix sitt samarbete genom att ta fram en logotyp och en hemsida. Nu, 5 år senare, var det dags att uppdatera hemsidans funktionalitet och design. Logotypen känns dock fortfarande lika modern och lever kvar utan ändringar.

Den nya hemsidan byggs på WordPress för att weFix själva ska kunna uppdatera innehållet på ett enkelt sätt. Då verksamheten bygger till stor del på turism och upplevelser har större vikt lagts vid bilderna, och på varje sida finns nu ett bildspel som förmedlar känslan av den tjänst som weFix levererar. På förstasidan har utrymme skapats för att kunna lyfta fram de områden som är viktigast för företaget, så att besökaren snabbt får en känsla av vilka tjänster som erbjuds.

Läs mer om weFix här…

Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond

Under våren 2010 har Latitud arbetat tillsammans med SHR för att skapa en grafisk profil för den nybildade Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond. Fonden syftar till att ”främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som är till gagn för företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och bidrar till en positiv utveckling av näringen”. Fonden är partsgemensam mellan SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, och HRF, Hotell och Restaurangfacket.

Projekten som fonden finansierar är ofta ett möte mellan forskningsvärlden och besöksnäringen, och detta möte ville jag visualisera genom logotypen. Viktiga kärnvärden i arbetet har varit balans, utveckling framåt, relationer i arbetslivet, tidlöst, seriöst och modernt.

Förutom logotypen har också visitkort, dokumentmall och hemsida producerats. I anslutning till arbetet med hemsidan arrangerades också en fotografering för att få fram den rätta känslan i bilderna.

Läs mer om fondens arbete på www.bfuf.se.