Viva Logopedi

I samband med en ombildning av företaget passade Viva Logopedi på att skapa en grafisk plattform för sin kommunikation. Företaget, som är auktoriserat av Stockholms läns landsting, ser nya möjligheter i samband med Vårdval Stockholm. För att sticka ut bland konkurrenterna skapade Latitud en logotyp som förmedlar företagets kompetens, moderna tänkande och personlighet. Visitkort, dokumentmall och hemsida ingår också i plattformen.

Viva Logopedi erbjuder kvalificerade logopedtjänster inom tal- och språk, läsning och skrivning för barn och vuxna. Företaget, som i dagsläget har fyra logopeder, är beläget i Huddinge.

Läs mer på www.vivalogopedi.se »

Förändringskraft

Förändringskraft är ett projekt som syftar till att stimulera företagande inom vård, hälsa och omsorg. Genom lokala team ute i landet skall nya företagare utbildas och inspireras och därigenom bidra till större variation och mångfald i vårdbranschen. Projektet drivs av Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Jobs and Society / Nyföretagarcentrum och Swedbank, och är finansierat av regeringen.

Latitud har utvecklat den grafiska profilen, tagit fram visitkort och folder samt byggt en hemsida för projektet. Arbetet fortsätter nu med att utveckla ett utbildningsmaterial för deltagarna.

Läs mer om projektet på www.forandringskraft.se »

Idicura

Idicura Ledarutveckling AB har haft verksamhet i ett antal år, men i samband med en nyfokusering av företaget ville man vidareutveckla sin logotype och grafiska profil. Latitud har, baserat på den existerande symbolen, tagit fram ett formspråk som ger enhetlighet i alla delar. Förutom logotype och dokumentmall har också en hemsida lanserats.

Maria Richtnér på Idicura Ledarutveckling AB erbjuder ledarutveckling till företag och individer som vill påverka sin utveckling och förbättra sina resultat. För att nå tydliga resultat använder Maria coaching som ett verktyg.

Läs mer om Idicura på www.idicura.se »

NackaVärmdö NätverK

I Nacka och Värmdö finns ett aktivt och livfullt nätverk av kvinnliga entreprenörer och företagare, som regelbundet träffas för att få inspiration, kunskap, möjlighet till personlig utveckling och goda affärer.

Nätverket firade under 2007 sitt 5-årsjubileum, bl a med att ta fram en logotype och hemsida. Latitud fick äran och tog fram en logotype som bygger på kvinnlig energi, enkelhet, nätverkande och vad som händer i mötet mellan människor.

Läs mer om nätverket på www.nackavarmdonatverk.se »

edinim

En av Latituds allra första kunder var Edinim, ett företag med fokus på spännande filmberättande. Det är därför extra roligt att åtta år senare få vara med när företaget gör en nysatsning på sin hemsida.

På den nya hemsidan står filmen i fokus. En mängd filmer visas upp i en miljö, stilren och avskalad för att inte ta uppmärksamhet från filmen. Missa inte heller biografen, där en film får lite starkare strålkastarljus. Tona ner belysningen, poppa popcornen, luta dig tillbaka och låt dig svepas med…

Läs mer om Edinim på www.edinim.se »