Case: Inte bara ett stick

Även om Latitud till den allra största delen är fokuserad på webb och e-handel så händer det att jag får tillfälle att göra andra typer av uppdrag också. Under våren och hösten 2011 hade jag glädjen att få jobba tillsammans med två eldsjälar och hjälpa dem att ta fram deras allra första bok.

Eldsjälarna är Gunnel Sandqvist och Riittaleena Korkeavuori Kvarnström, två leg. biomedicinska analytiker, som har arbetat mer än 20 år tillsammans med blodprovtagning på barn. De har föreläst mer än 120 gånger om blodprovtagning på barn, patientbemötande och preanalys både i Sverige och utomlands. Nu vill de sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra. Deras första bok är en förberedelsebok för barn, föräldrar och provtagare inför blodprovtagning. I boken kan man med autentiska bilder följa fem barn i olika åldrar under deras blodprovtagningar. Boken ”Inte bara ett stick” är formgiven av Latitud.

”Att vara barn och ungdom och bli stucken av nålar och lansetter för olika blodprovtagningar kan ibland vara en jobbig och orolig upplevelse” berättar de. ”Det väcker ofta starka känslor hos både barn och föräldrar och även hos provtagaren. Det är viktigt att hantera mötet mellan människor, minimera smärtan och ge tröst så att provtagningen och minnet av den blir en så positiv upplevelse som möjligt.”

Jag tycker det är fantastiskt att få jobba tillsammans med så passionerade människor, och jag är glad att jag har kunnat hjälpa dem att realisera en dröm.

Mer information om boken finns på www.intebaraettstick.se. Alla de underbara bilderna är tagna av fotograf Lena Hammar.

Eldsjälarna är Gunnel Sandqvist och Riittaleena Korkeavuori Kvarnström, två leg. biomedicinska analytiker, som har arbetat mer än 20 år
tillsammans med blodprovtagning på barn. De har föreläst mer än 120 gånger om blodprovtagning på barn, patientbemötande och preanalys både i Sverige och utomlands. Nu vill de sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra. Deras första bok är en förberedelsebok för barn, föräldrar och provtagare inför blodprovtagning. I boken kan man med autentiska bilder följa fem barn i olika åldrar under deras blodprovtagningar.

Viva Logopedi

I samband med en ombildning av företaget passade Viva Logopedi på att skapa en grafisk plattform för sin kommunikation. Företaget, som är auktoriserat av Stockholms läns landsting, ser nya möjligheter i samband med Vårdval Stockholm. För att sticka ut bland konkurrenterna skapade Latitud en logotyp som förmedlar företagets kompetens, moderna tänkande och personlighet. Visitkort, dokumentmall och hemsida ingår också i plattformen.

Viva Logopedi erbjuder kvalificerade logopedtjänster inom tal- och språk, läsning och skrivning för barn och vuxna. Företaget, som i dagsläget har fyra logopeder, är beläget i Huddinge.

Läs mer på www.vivalogopedi.se »

Förändringskraft

Förändringskraft är ett projekt som syftar till att stimulera företagande inom vård, hälsa och omsorg. Genom lokala team ute i landet skall nya företagare utbildas och inspireras och därigenom bidra till större variation och mångfald i vårdbranschen. Projektet drivs av Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Jobs and Society / Nyföretagarcentrum och Swedbank, och är finansierat av regeringen.

Latitud har utvecklat den grafiska profilen, tagit fram visitkort och folder samt byggt en hemsida för projektet. Arbetet fortsätter nu med att utveckla ett utbildningsmaterial för deltagarna.

Läs mer om projektet på www.forandringskraft.se »

Idicura

Idicura Ledarutveckling AB har haft verksamhet i ett antal år, men i samband med en nyfokusering av företaget ville man vidareutveckla sin logotype och grafiska profil. Latitud har, baserat på den existerande symbolen, tagit fram ett formspråk som ger enhetlighet i alla delar. Förutom logotype och dokumentmall har också en hemsida lanserats.

Maria Richtnér på Idicura Ledarutveckling AB erbjuder ledarutveckling till företag och individer som vill påverka sin utveckling och förbättra sina resultat. För att nå tydliga resultat använder Maria coaching som ett verktyg.

Läs mer om Idicura på www.idicura.se »

Evocoach

Coachning och friluftsupplevelser, hur hänger det ihop? EvoCoach har i ett nytt koncept kombinerat just dessa två. Latitud har tillsammans med Zest Copywriting vidareutvecklat konceptet till en grafisk profil, en profil som sticker ut och är oväntat – precis som EvoCoach!

Latitud har producerat hemsida, visitkort, folder, vykort, presentationsmall, dokumentmallar.

Besök www.evocoach.se »