Även om Latitud till den allra största delen är fokuserad på webb och e-handel så händer det att jag får tillfälle att göra andra typer av uppdrag också. Under våren och hösten 2011 hade jag glädjen att få jobba tillsammans med två eldsjälar och hjälpa dem att ta fram deras allra första bok.

Eldsjälarna är Gunnel Sandqvist och Riittaleena Korkeavuori Kvarnström, två leg. biomedicinska analytiker, som har arbetat mer än 20 år tillsammans med blodprovtagning på barn. De har föreläst mer än 120 gånger om blodprovtagning på barn, patientbemötande och preanalys både i Sverige och utomlands. Nu vill de sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra. Deras första bok är en förberedelsebok för barn, föräldrar och provtagare inför blodprovtagning. I boken kan man med autentiska bilder följa fem barn i olika åldrar under deras blodprovtagningar. Boken ”Inte bara ett stick” är formgiven av Latitud.

”Att vara barn och ungdom och bli stucken av nålar och lansetter för olika blodprovtagningar kan ibland vara en jobbig och orolig upplevelse” berättar de. ”Det väcker ofta starka känslor hos både barn och föräldrar och även hos provtagaren. Det är viktigt att hantera mötet mellan människor, minimera smärtan och ge tröst så att provtagningen och minnet av den blir en så positiv upplevelse som möjligt.”

Jag tycker det är fantastiskt att få jobba tillsammans med så passionerade människor, och jag är glad att jag har kunnat hjälpa dem att realisera en dröm.

Mer information om boken finns på www.intebaraettstick.se. Alla de underbara bilderna är tagna av fotograf Lena Hammar.

Eldsjälarna är Gunnel Sandqvist och Riittaleena Korkeavuori Kvarnström, två leg. biomedicinska analytiker, som har arbetat mer än 20 år
tillsammans med blodprovtagning på barn. De har föreläst mer än 120 gånger om blodprovtagning på barn, patientbemötande och preanalys både i Sverige och utomlands. Nu vill de sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra. Deras första bok är en förberedelsebok för barn, föräldrar och provtagare inför blodprovtagning. I boken kan man med autentiska bilder följa fem barn i olika åldrar under deras blodprovtagningar.

Leave a Comment