Foto, och video, kan vara helt avgörande för att förmedla rätt känsla i olika sammanhang. Marias stora intresse för fotografi har genom åren tagit sig uttryck på flera olika sätt, med allt från dokumentär fotografering i samband med olika intervjuer, stillebenfotografering av inredning och design, ren produktfotografering, matfoto till recept och naturfoto.

Men att ta en bild är ju bara halva arbetet. Efterredigeringen är minst lika viktig för att få fram en bild som fyller syftet, antingen genom att förstärka och lyfta fram känslan du är ute efter, eller genom att frilägga och justera en bild för att passa in i produktflödet i en butik. Många timmar i både Adobe Photoshop och Lightroom gör att slutresultatet som levereras håller högsta klass.