Genom grafisk design kan du förstärka hur ett företag uppfattas och vilka värden du vill förmedla – oavsett vilken kanal du jobbar med! För det är ju inte bara en logotype och en hemsida som kommunicerar, utan alla tillfällen en kund möter ditt varumärke. Det kan vara allt från vilket typsnitt du använder på webben, bildspråket du publicerar på Instagram eller grafiska element som finns med i nyhetsbrev.

En genomarbetad grafisk profil fungerar också som en trygg vän att luta dig mot när du producerar content för olika kanaler. Genom att hålla dig till utvalda färger, typsnitt och grafiska element får du kunden att känna igen avsändaren – utan att alltid behöva tala om vem du är.

Med lång erfarenhet av Adobe Creative Suite finns kompetens att skapa både design och innehåll för både digitala kanaler och gamla hederliga trycksaker.