Maria Richardsson är en entreprenör som inte bara anpassar sig till marknaden utan även förändrar marknaden. Det gör hon där det finns utvecklingspotential inom just detta område. Med ett stort mod och uthållighet så gräver hon ständigt i jorden samtidigt som hon är visionär – en ovanlig kombination som jag hyser stor respekt för. Hon har även förståelse för att hennes område kräver en förebild som banar vägen för dem hon vill arbeta för och på så sätt så ger hon andra verktyg att båda synas men också öka sin försäljning. Hennes kännedom kring både marknadsföring och det tekniska kring digitala kanaler/e-handel är en kombination som gör att hon kommer att lyckas inte bara för egen del utan för många som har förmånen att få jobba med henne.

Sarah Wittbom. Product and Range Communication Leader på Inter Ikea Systems.